top of page

תרומות

תרומתך מסייעת לנו לפתח ולממש תכניות ייחודיות בתחום הדיור, התעסוקה והפנאי

.עבור אנשים המתמודדים עם עיוורון ומגבלות מורכבות

התרומה מוכרת לצרכי מס

תרומה מאובטחת בכרטיס אשראי

credit_card.png

טלפון

Jgive

באמצעות jgive ניתן לתרום לפרויקטים יעודיים באבוקת אור. סך התרומות מועבר אל העמותה וללא עמלות.

לפרטים ולמידע נוסף ניתן לפנות לטלפון 02-5444580

shimrit@avukator.org.il או

קרן PEF

יש לשלוח צ"ק לכתובת
630 Third Ave, Ste 1501,

New York NY 10017 USA

ידיים שיוצרות תמונה של לב, מסמלות תרומה מכל הלב לאבוקת אור
bottom of page