top of page
קהילת אבוקת אור

אבוקת אור מפעילה תכניות פנאי מגוונות במערך הדיור ובקהילה הרחבה, בהן ניתן דגש על פעולות של גריה חושית, פיתוח תקשורת ומיומנויות חברתיות, תנועה וספורט, תרפיות שונות ואירועי תרבות.

 

דיירי אבוקת אור חיים יחד מילדות ומהווים משפחה וקהילה קטנה ואינטימית בפני עצמה. קהילתיות זו באה לידי ביטוי בהיכרות מעמיקה והדדית ביניהם, בתחושת משפחתיות קרובה, ובפעילויות משותפות ורבות, בחגים, חופשות, באירועים מיוחדים וגם בשגרת היומיום.

מידי שנה יוצאים דיירי אבוקת אור לנופש ייחודי הנמשך 3 ימים במהלכו הם מטיילים ומבקרים במקומות חדשים
נופש שנתי

מידי שנה יוצאים דיירי אבוקת אור לנופש ייחודי הנמשך 3 ימים במהלכו הם מטיילים ומבקרים במקומות חדשים

במהלך השנה מתקיימים טיולים יומיים למקומות שונים ברחבי הארץ. הטיולים נערכים בליווי הדרכה נגישה ומותאמים לשילוב המוגבלויות המורכב
טיולים וסיורים

במהלך השנה מתקיימים טיולים יומיים למקומות שונים ברחבי הארץ. הטיולים נערכים בליווי הדרכה נגישה ומותאמים לשילוב המוגבלויות המורכב

מידי שנה מתקיימת בחנוכה מסיבה חגיגית, בהשתתפות דיירי וחניכי אבוקת אור ובני משפחותיהם
מסיבת חנוכה

מידי שנה מתקיימת בחנוכה מסיבה חגיגית, בהשתתפות דיירי וחניכי אבוקת אור ובני משפחותיהם

במשך השבוע מתקיימים במערך הדיור חוגים מגוונים, עם דגש על הנאה, גרייה חושית ופיתוח מיומנויות שונות
חוגים ופעילויות

במשך השבוע מתקיימים במערך הדיור חוגים מגוונים, עם דגש על הנאה, גרייה חושית ופיתוח מיומנויות שונות

בתחומי לימוד נגינה, שיאצו, טיפולי גוף - נפש
טיפולים פרטניים

בתחומי לימוד נגינה, שיאצו, טיפולי גוף - נפש

במהלך השנה נערכים אירועים שונים ביוזמת אבוקת אור ובשיתוף הקהילה
אירועים קהילתיים

במהלך השנה נערכים אירועים שונים ביוזמת אבוקת אור ובשיתוף הקהילה

bottom of page