top of page
כולם אבוקת אור
02d19681-a645-4352-a380-7f60ab7dfe94
מרכז היום של אבוקת אור

קצת על מרכז היום שלנו

מרכז היום השיקומי-טיפולי של אבוקת אור הינו שירות יחיד מסוגו בארץ עבור אנשים המתמודדים עם הנכות הייחודית הנוצרת משילוב המוגבלויות: עיוורון, מגבלה שכלית התפתחותית, מגבלה פיזית ולקויות תקשורת. מרכז היום הוקם במטרה להעניק תוכן ומשמעות לשגרת היום של החניכים, על ידי תעסוקה המותאמת עבור כל אחד מהם, ובשילוב פעילות טיפולית וחווייתית בה ניתן דגש על גירוי קוגניטיבי וחושי. הפעילות במרכז היום מעניקה מסגרת חברתית באווירה אינטימית, באמצעות עבודה בקבוצות קטנות, ובשילוב של הקהילה במרכז היום.

מרכז יום
בת אל אבוקת אור.jpg
bottom of page