top of page

פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה, וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו, אמרתי לו: בני, אבוקה זו למה לך? אמר לי: כל זמן שאבוקה בידי בני אדם רואין אותי ומצילין אותי מן הפחתין ומן הקוצין ומן הברקנין" (תלמוד בבלי, מגילה כ"ד, ב')

על העמותה

אבוקת אור הוקמה על ידי קבוצת הורים לאנשים בוגרים (מעל גיל 21), המתמודדים עם שילוב מוגבלויות: עיוורון, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית ולקויות תקשורת. העמותה נוסדה בשנת 2004 במטרה להקים שירות יחיד מסוגו בארץ: מרכז יום שיקומי-טיפולי אשר ייתן מענה המותאם לנכות ייחודית זו. לאחר 12 שנות פעילות במרכז היום, במהלכן גדל משמעותית מספר החניכים בו, אבוקת אור החלה להפעיל גם מערך דיור קהילתי.

מרכז היום מעניק תוכן ומשמעות ליומם של החניכים, במתן תעסוקה מותאמת ליכולות של כל חניך, בפעילות טיפולית וחווייתית על ידי חוגים שיקומיים: דרמה, אומנות, מוסיקה, תנועה, בישול, גינון וכל פעילות אשר שמה דגש על שילוב של חוויות חושיות ומתן גירוי קוגניטיבי. הפעילות במרכז היום מעניקה מסגרת חברתית משמעותית באמצעות עבודה בקבוצות קטנות, שבהן מושקעת מחשבה רבה בהרכב האנושי ובשילוב משמעותי של הקהילה בחיי מרכז היום.

מערך הדיור של אבוקת אור מונה 5 דירות בקהילה. בכל דירה צוות מדריכים המלווים את הדיירים בכל שעות היום והלילה ויוצרים ביחד מרקם חיים עשיר וחם, הכולל דאגה למשק בית, חוגים מגוונים, טיולים, סיורים ועוד. אנו רואים בכל דירה "בית לחיים" עבור כל דייר, בו יחוש שלווה ובטחון. אנו רואים חשיבות רבה במגורים בדירות ראויות ומכובדות, נגישות ומאובזרות היטב.

 

מרכז היום של אבוקת אור שוכן במבנה המורכב ממספר דירות שכורות בשכונת קרית משה בירושלים, שאינן נגישות כראוי לצרכי החניכים. למרות תנאי השטח הקשים אנו מיישמים את המטרות שלשמן הוקם מרכז היום: יצירת מרחב לפעילות יוצרת עשירה בתוכן, בסביבה מוכרת, חמה ובתוך הקהילה. לצערנו, אנו נאלצים לדחות בקשות של חניכים נוספים המעוניינים להשתלב במרכז היום, זאת בשל הצפיפות הרבה במקום. החלום שלנו הוא הקמת מבנה חדש עבור מרכז היום, שיוכל לתת מענה לכל אדם הזקוק לשירות ייחודי זה. אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בפרויקט חשוב זה, ולסייע לנו בהפיכת החלום למציאות.

צוות העמותה
חניכי אבוקת אור במהלך פעילות עם עמותת "אתגרים"

נשיא העמותה: מר אבי טסלר

 

חברי הועד המנהל:

יו"ר- גב' רות ולד

גב' רישה קרקובר

הרב איתן אייזמן

הרב מרדכי שטרנברג

הרב דב קוק

עו"ד שמעון לזר

מר אהוד לב ארי

 

רואה חשבון העמותה: מר משה אסולין

עו"ד העמותה: אהוד בן נפתלי

bottom of page