top of page

"אני מאמין באמונה שלמה בכח ההבראה האדיר הטמון באהבה"

(דוד בן יוסף)

התנדבות באבוקת אור

הצטרפו לעשיה במשפחת אבוקת אור

ניתן להתנדב אצלנו באפיקים שונים:

שירות לאומי אזרחי 

התנדבות קבועה במרכז היום השיקומי-טיפולי

התנדבות חד פעמית במערך הדיור ובמרכז היום

התנדבות מקצועית

בקשה להתנדבות באבוקת אור

Thanks! Message sent.

סיפורים אישיים
Beach Huts
Ferris Wheel
Palm Trees
City Cycle
Misty Slopes
Fire Wood
Foggy Pier
Cafe in Autumn
download
bottom of page