top of page

תרומות

תרומתך מסייעת לנו לפתח ולממש תכניות ייחודיות בתחום הדיור, התעסוקה והפנאי

.עבור אנשים המתמודדים עם עיוורון ומגבלות מורכבות

התרומה מוכרת לצרכי מס

לפרטים ולמידע נוסף ניתן לפנות לטלפון 02-5444580

shimrit@avukator.org.il או במייל

תרומה לחשבון בנק

:ניתן לתרום ישירות לחשבוננו

:להעברה בנקאית מחו"ל

כתובת למשלוח תרומות

:ניתן לשלוח המחאות לכתובתנו

תרומה באשראי

לחצו על הקישור מטה לתרומה מאובטחת בכרטיס אשראי 

ידיים שיוצרות תמונה של לב, מסמלות תרומה מכל הלב לאבוקת אור
bottom of page