top of page

פעילות העמותה

הפעילויות שלנו
דיירות במערך הדיור של אבוקת אור, במהלך הופעה בפני תלמידי בי"ס
פעילות בקהילה

אבוקת אור מפעילה תכניות פנאי עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה מורכבת, בתחומי העשרה, טיפול ובילוי

דיירת ומדריכה במערך הדיור של אבוקת אור, במהלך מסיבת פורים
דיור בקהילה

אבוקת אור מפעילה מערך דיור בקהילה, עבור אנשים המתמודדים עם עיוורון ומוגבלויות נוספות.

הדירות משמשות כבית לחיים

חניכי אבוקת אור במהלך פעילות עם עמותת "אתגרים"
מרכז יום

במרכז היום השיקומי-טיפולי של אבוקת אור מתקיימת פעילות יוצרת, המשולבת עם תרפיות מסוגים שונים ופעילויות העשרה רבות

bottom of page